HAUPTNAVIGATION

SUCHE

KAPITELNAVIGATION

Stundenpläne, 4. Semester

Gruppe BBW4RFC

I=========I============I============I============I============I============I
I     I      I      I      I      I      I
I  Tag  I Montag   I Dienstag  I Mittwoch  I Donnerstag I Freitag  I
I Stunde I      I      I      I      I      I
I=========I============I============I============I============I============I
I 7.00 - I      I      I      I      I 3370415  I
I 9.00  I      I      I      I      I VÜ Wirt.en I
I     I      I      I      I      I F8 Schiffk I
I     I      I      I      I      I G/1/34   I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 9.00 - I 3370430  I 3370436  I 3370439  I 3370420 * I 3370410  I
I 11.00  I VW SSP:Cor I VW SSP:Gro I VW SSP:UC- I VÜ Methode I VÜ Wirt.en I
I     I F3 Streit I F3 Kurz  I F3 Söhnche I F3 Ringeis I F8 Kögler I
I     I G/2/30   I G/4/40   I G/2/30   I F/1/21   I G/1/35   I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 11.00 - I 3370430  I 3370436  I 3370439  I 3370420 * I      I
I 13.00  I VW SSP:Cor I VW SSP:Gro I VW SSP:UC- I VÜ Methode I      I
I     I F3 Streit I F3 Kurz  I F3 Söhnche I F3 Ringeis I      I
I     I G/2/30   I G/4/40   I G/2/30   I F/1/21   I      I
I=========I============I============I============I============I============I
I 13.00 - I 3370446  I 3370433  I 3370442  I      I      I
I 15.00  I VW SSP:Fin I VW SSP:Tax I VW SSP:UC- I      I      I
I     I F3 Stams  I F3 Sandner I F3 Hagenlo I      I      I
I     I G/3/35   I G/4/40   I G/2/29   I      I      I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 15.00 - I 3370445  I 3370433  I 3370442  I      I      I
I 17.00  I VW SSP:Fin I VW SSP:Tax I VW SSP:UC- I      I      I
I     I F3 Streit I F3 Sandner I F3 Hagenlo I      I      I
I     I G/2/29   I G/4/40   I G/2/29   I      I      I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 17.00 - I XXXXXXX  I 3370405  I      I 3370400 * I      I
I 19.00  I      I VÜ Handels I      I VÜ Arbeits I      I
I     I      I F3 Asche  I      I F3 Marx  I      I
I     I      I F/1/21   I      I G/2/30   I      I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 19.00 - I 3370490  I      I      I      I      I
I 21.00  I ÜO DaF Int I      I      I      I      I
I     I F8 Schiffk I      I      I      I      I
I     I G/1/34   I      I      I      I      I
I=========I============I============I============I============I============I

 3 Überschneidungen

 3370400!VÜ Arbeitsrecht   BBW4RFC  2 F3 Marx       Do6 G/2/30  
 3370405 VÜ Handels-/Gesellsc BBW4RFC  2 F3 Asche      Di6 F/1/21  
 3370410 VÜ Wirt.engl. Gr.1  BBW4RFC  2 F8 Kögler      Fr2 G/1/35  
 3370415!VÜ Wirt.engl. Gr.4  BBW4RFC  2 F8 Schiffke     Fr1 G/1/34  
 3370420 VÜ Methoden & Verhal BBW4RFC  4 F3 Ringeisen    /Do2 F/1/21  Do3 F/1/21  
 3370421 VÜ Methoden & Verhal BBW4RFC  4 F3 Engelfried   /Do2 F/1/22  Do3 F/1/22  
 3370430 VW SSP:Corporate Fin BBW4RFC  4 F3 Streit      Mo2 G/2/30  Mo3 G/2/30  
 3370433 VW SSP:Taxation I  BBW4RFC  4 F3 Sandner     Di4 G/4/40  Di5 G/4/40  
 3370436 VW SSP:Group Account BBW4RFC  4 F3 Kurz       Di2 G/4/40  Di3 G/4/40  
 3370438±VW SSP:UC-A     BBW4RFC  4 F3 Gonzalez Diaz  /Mi2 G/2/30  Mi3 G/2/30  
 3370439‡VW SSP:UC-A     BBW4RFC  4 F3 Söhnchen    /Mi2 G/2/30  Mi3 G/2/30  
 3370442 VW SSP:UC-W     BBW4RFC  4 F3 Hagenloch    Mi4 G/2/29  Mi5 G/2/29  
 3370445 VW SSP:Finanzmathe./ BBW4RFC  2 F3 Streit      Mo5 G/2/29  
 3370446 VW SSP:Finanzmathe./ BBW4RFC  2 F3 Stams      Mo4 G/3/35  
 3370490+ÜO DaF Internat. Stu BBW4RFC  4 F8 Schiffke     Mo7 G/1/34  Do6 G/1/34  
Gruppe BBW4UF

I=========I============I============I============I============I============I
I     I      I      I      I      I      I
I  Tag  I Montag   I Dienstag  I Mittwoch  I Donnerstag I Freitag  I
I Stunde I      I      I      I      I      I
I=========I============I============I============I============I============I
I 7.00 - I      I 3370468 ² I      I      I 3370416 * I
I 9.00  I      I VW SSP:Int I      I      I VÜ Wirt.en I
I     I      I F8 Schiffk I      I      I F8 Schiffk I
I     I      I G/1/35   I      I      I G/1/34   I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 9.00 - I 3370478  I 3370470 œ I 3370422 * I 3370450  I 3370477  I
I 11.00  I VW SSP:Grü I ÜW SSP:IC I VÜ Methode I VW SSP:Per I VW SSP:Grü I
I     I F3 Henn  I F8 Brauer I F3 Ringeis I F3 Schindl I F3 Bernebu I
I     I G/2/31   I G/1/26   I F/1/21   I G/2/29   I G/3/35   I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 11.00 - I 3370478  I 3370401  I 3370422 * I 3370450  I 3370461 * I
I 13.00  I VW SSP:Grü I VÜ Arbeits I VÜ Methode I VW SSP:Per I VÜ SSP:Mar I
I     I F3 Henn  I F3 Linsenm I F3 Ringeis I F3 Schindl I F3 Horst B I
I     I G/2/31   I SE/0/06  I F/1/21   I G/2/29   I F/1/21   I
I=========I============I============I============I============I============I
I 13.00 - I 3370478  I 3370465  I 3370411  I 3370458  I 3370461  I
I 15.00  I VW SSP:Grü I VÜ SSP:E-B I VÜ Wirt.en I VW SSP:Mar I VÜ SSP:Mar I
I     I F3 Henn  I F3 Schinze I F8 Kögler I F3 Horst B I F3 Horst B I
I     I G/2/31   I G/2/29   I G/1/34   I G/2/30   I F/1/21   I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 15.00 - I 3370469 * I 3370465  I      I 3370458  I      I
I 17.00  I ÜW SSP:IC I VÜ SSP:E-B I      I VW SSP:Mar I      I
I     I F8 Brauer I F3 Schinze I      I F3 Horst B I      I
I     I G/1/26   I G/2/29   I      I G/2/30   I      I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 17.00 - I 3370406 * I 3370475  I      I 3370455 * I      I
I 19.00  I VÜ Handels I VW SSP:Int I      I VW SSP:Wer I      I
I     I F3 Asche  I F3 Sandner I      I F3 Heimbro I      I
I     I G/2/30   I G/4/40   I      I G/2/29   I      I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 19.00 - I 3370491  I 3370475  I      I 3370455  I      I
I 21.00  I ÜO DaF Int I VW SSP:Int I      I VW SSP:Wer I      I
I     I F8 Schiffk I F3 Sandner I      I F3 Heimbro I      I
I     I G/1/34   I G/4/40   I      I G/2/29   I      I
I=========I============I============I============I============I============I

 9 Überschneidungen

 3370401 VÜ Arbeitsrecht   BBW4UF  2 F3 Linsenmaier   Di3 SE/0/06  
 3370406!VÜ Handels-/Gesellsc BBW4UF  2 F3 Asche      Mo6 G/2/30  
 3370411 VÜ Wirt.engl. Gr.2  BBW4UF  2 F8 Kögler      Mi4 G/1/34  
 3370416+VÜ Wirt.engl. Gr.4  BBW4UF  2 F8 Schiffke     Fr1 G/1/34  
 3370422 VÜ Methoden & Verhal BBW4UF  4 F3 Ringeisen    /Mi2 F/1/21  Mi3 F/1/21  
 3370423 VÜ Methoden & Verhal BBW4UF  4 F3 Engelfried   /Mi2 F/1/22  Mi3 F/1/22  
 3370450‡VW SSP:Personalmanag BBW4UF  4 F3 Schindler    Do2 G/2/29  Do3 G/2/29  
 3370451±VW SSP:Personalmanag BBW4UF  4 F3 Heimbrock    Do2 G/2/29  Do3 G/2/29  
 3370455 VW SSP:Wertschöpfung BBW4UF  4 F3 Heimbrock    Do6 G/2/29  Do7 G/2/29  
 3370458 VW SSP:Marketing-Pri BBW4UF  4 F3 Horst B.     Do4 G/2/30  Do5 G/2/30  
 3370461 VÜ SSP:Marketing-Com BBW4UF  4 F3 Horst B.     Fr3 F/1/21  Fr4 F/1/21  
 3370465 VÜ SSP:E-Business  BBW4UF  4 F3 Schinzer     Di4 G/2/29  Di5 G/2/29  
 3370468 VW SSP:Intercultural BBW4UF ² 2 F8 Schiffke    /Di1 G/1/35  
 3370469 ÜW SSP:IC Französisc BBW4UF  2 F8 Brauer      Mo5 G/1/26  
 3370470 ÜW SSP:IC Französisc BBW4UF ¹ 2 F8 Brauer     /Di2 G/1/26  
 3370471 ÜW SSP:IC Spanisch  BBW4UF  2 F8 Brauer      Mo6 G/1/26  
 3370472 ÜW SSP:IC Spanisch  BBW4UF ² 2 F8 Brauer     /Di2 G/1/26  
 3370473 ÜW SSP:IC Russisch  BBW4UF ² 2 F8 Telepneva    /Di2 G/1/31  
 3370474 ÜW SSP:IC Russisch  BBW4UF  2 F8 Telepneva    Mo5 G/1/31  
 3370475 VW SSP:Int. Steuerre BBW4UF  4 F3 Sandner     Di6 G/4/40  Di7 G/4/40  
 3370477 VW SSP:Gründungsmana BBW4UF  4 F3 Berneburg    Fr1 G/3/35  Fr2 G/3/35  Fr3 G/3/35  
 3370478 VW SSP:Gründungsmana BBW4UF  8 F3 Henn       Mo2 G/2/31  Mo3 G/2/31  Mo4 G/2/31  Mo5 G/2/31  
 3370491+ÜO DaF Internat. Stu BBW4UF  4 F8 Schiffke     Mo7 G/1/34  Do6 G/1/34  
Gruppe BBW4UP

I=========I============I============I============I============I============I
I     I      I      I      I      I      I
I  Tag  I Montag   I Dienstag  I Mittwoch  I Donnerstag I Freitag  I
I Stunde I      I      I      I      I      I
I=========I============I============I============I============I============I
I 7.00 - I      I      I 3370480  I 3370480  I 3370417  I
I 9.00  I      I      I VW SSP:Log I VW SSP:Log I VÜ Wirt.en I
I     I      I      I F3 Sackman I F3 Sackman I F8 Schiffk I
I     I      I      I G/2/29   I G/2/29   I G/1/34   I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 9.00 - I      I      I 3370486  I      I      I
I 11.00  I      I      I VW SSP:Man I      I      I
I     I      I      I F3 Hagenlo I      I      I
I     I      I      I SE/0/11  I      I      I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 11.00 - I      I      I 3370486  I      I      I
I 13.00  I      I      I VW SSP:Man I      I      I
I     I      I      I F3 Hagenlo I      I      I
I     I      I      I SE/0/11  I      I      I
I=========I============I============I============I============I============I
I 13.00 - I      I 3370424 * I 3370487  I      I      I
I 15.00  I      I VÜ Methode I VW SSP:Pro I      I      I
I     I      I F3 Ringeis I F3 Engelfr I      I      I
I     I      I F/1/21   I E/0/14   I      I      I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 15.00 - I      I 3370424 * I 3370487  I 3370412  I      I
I 17.00  I      I VÜ Methode I VW SSP:Pro I VÜ Wirt.en I      I
I     I      I F3 Ringeis I F3 Engelfr I F8 Kögler I      I
I     I      I F/1/21   I E/0/14   I G/1/32   I      I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 17.00 - I 3370407  I 3370488  I 3370483  I 3370402 * I      I
I 19.00  I VÜ Handels I VW SSP:Bus I VW SSP:ERP I VÜ Arbeits I      I
I     I F3 Asche  I F3 Schinze I F3 Klimpel I F3 Marx  I      I
I     I G/2/30   I G/2/29   I G/3/35   I G/2/30   I      I
I---------I------------I------------I------------I------------I------------I
I 19.00 - I 3370492  I 3370488  I 3370483  I      I      I
I 21.00  I ÜO DaF Int I VW SSP:Bus I VW SSP:ERP I      I      I
I     I F8 Schiffk I F3 Schinze I F3 Klimpel I      I      I
I     I G/1/34   I G/2/29   I G/3/35   I      I      I
I=========I============I============I============I============I============I

 3 Überschneidungen

 3370402+VÜ Arbeitsrecht   BBW4UP  2 F3 Marx       Do6 G/2/30  
 3370407+VÜ Handels-/Gesellsc BBW4UP  2 F3 Asche      Mo6 G/2/30  
 3370412 VÜ Wirt.engl. Gr.3  BBW4UP  2 F8 Kögler      Do5 G/1/32  
 3370417+VÜ Wirt.engl. Gr.4  BBW4UP  2 F8 Schiffke     Fr1 G/1/34  
 3370424!VÜ Methoden & Verhal BBW4UP  4 F3 Ringeisen    /Di4 F/1/21  Di5 F/1/21  
 3370425!VÜ Methoden & Verhal BBW4UP  4 F3 Engelfried   /Di4 F/1/22  Di5 F/1/22  
 3370480‡VW SSP:Logistiknetzw BBW4UP  4 F3 Sackmann     Mi1 G/2/29  Do1 G/2/29  
 3370481±VW SSP:Logistiknetzw BBW4UP  4 F3 Hinze      Mi1 G/2/29  Do1 G/2/29  
 3370483!VW SSP:ERP-Systeme  BBW4UP  4 F3 Klimpel     Mi6 G/3/35  Mi7 G/3/35  
 3370486!VW SSP:Management Ac BBW4UP  4 F3 Hagenloch    Mi2 SE/0/11  Mi3 SE/0/11  
 3370487!VW SSP:Prozess.Inn./ BBW4UP  4 F3 Engelfried    Mi4 E/0/14  Mi5 E/0/14  
 3370488!VW SSP:Business Cons BBW4UP  4 F3 Schinzer     Di6 G/2/29  Di7 G/2/29  
 3370492+ÜO DaF Internat. Stu BBW4UP  4 F8 Schiffke     Mo7 G/1/34  Do6 G/1/34